Predstavljen projekt PROGIREG

U subotu, 20.01.2018. godine u Narodnom sveučilištu Sesvete gradonačelnik Milan Bandić sa suradnicima je predstavio EU projekt ProGIreg Sljeme Sesvete, za koji je Europska komisija odobrila sredstva za financiranje u okviru programa Obzor 2020.

Cilj projekta je razvijanje produktivne zelene infrastrukture za urbanu regeneraciju bivših industrijskih područja, u ovom slučaju za područje bivše tvornice Sljeme u Sesvetama, a lokalni koordinator Projekta je Grad Zagreb.

Pored ostalih sadržaja u planu je i izgradnja nove biciklističke staze koja će povezivati Novi Jelkovec s pilot područjem bivše tvornice Sljeme.

O ostalim detaljima projekta možete više pročitati na linku i priloženoj prezentaciji projekta: 

http://zagreb.hr/en/predstavljen-eu-projekt-progireg-sljeme-sesvete/122165